Spotkania informacyjne odbywają się na facebookowym profilu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rejestracje spotkań dostępne będą także na stronie internetowej Akademii SBO.

Sesja pytań i odpowiedzi

Ostatnie spotkanie informacyjne przed zakończeniem naboru wniosków do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie miało formułę sesji pytań i odpowiedzi, a na wątpliwości i pytania odpowiadali przedstawiciele Akademii SBO oraz Biura Dialogu Obywatelskiego - jednostki koordynującej nabór projektów.: Dyrektor Magdalena Błaszczyk oraz Jakub Baranowski. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 10 maja 2022 r. o godz. 18:00 na facebookowym profilu SBO.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania rozmowy!

Dostępność w projektach SBO

Tematem spotkania była dostępność projektów - rozumiana nie tylko jako zapisane w regulaminie kryterium ogólnodostępności, ale także w kontekście ustawy zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Gościnią Akademii SBO była Katarzyna Wronowska-Białecka - wieloletnia praktyczka w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, zajmująca się szeroko rozumianą dostępnością, zarówno w obszarze architektonicznym jak również dostępnością w edukacji czy pracy. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zarządzania dostępnością. Spotkanie odbyło się w piątek 7 maja 2022 r. o godz. 17:00 na facebookowym profilu SBO.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania rozmowy!

SBO z punktu widzenia wnioskodawcy

Tematem spotkania informacyjnego były doświadczenia z budżetem obywatelskim z perspektywy osoby składającej wniosek. Gościem Akademii SBO był Tomasz Kuliszenko - społecznik, aktywista współpracujący z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a także wnioskodawca podczas trzech edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 19 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00 na facebookowym profilu SBO.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania rozmowy!

Akademia SBO: SBO z punktu widzenia wnioskodawcy - spotkanie informacyjne online
SBO 2022 - najważniejsze informacje / spotkanie informacyjne online

SBO 2022 - najważniejsze informacje

Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w środę 14 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia, publikujemy także prezentację, wykorzystaną w trakcie spotkania.

SBO 2022 - najważniejsze informacje