Przydatne materiały

Regulamin SBO

Uchwała Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Regulamin_SBO_Uchwala.pdf

ZARZĄDZENIE pREZYDENTA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SBO 2022

Określa m.in. harmonogram naboru, podział środków, wzór formularza projektu, wzór karty weryfikacyjnej projektu

Zarzadzenie Nr 175.pdf

Statut Miasta Szczecin

Określający m.in. zadania Miasta

STATUT MIASTA SZCZECIN.pdf

Ustawa o samorządzie gminnym

Art. 5a - reguluje kwestię budżetów obywatelskich jako szczególnej formy konsultacji społecznych

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM.pdf

Geoportal

Sprawdź granice oraz numery ewidencyjne działek

Podział środków w obszarach lokalnych

Mapa podziału na obszary lokalne

Cennik SBO 2022


Cennik 2022_0.pdf

Raport z ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Raport przygotowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin.

Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 - raport.pdf